K.V.V. Aartrijke


Stamboeknummer KBVB 05471


Officiële website


Wat te doen bij ongeval !!

Bij een sportongeval en/of kwetsuur opgelopen tijdens een wedstrijd of training, dient een verzekeringsformulier (Aangifte van ongeval –KBVB) ingevuld te worden.

Dit formulier kan bekomen worden bij de afgevaardigde van uw ploeg of via de gerechtelijke correspondent/secretaris, Joost Decock of klik op deze link.


Het gedeelte "Aangifte van ongeval" dient ingevuld te worden door de gerechtelijke correspondent van onze club. Het is dus van groot belang dat je alle nodige gegevens samen met het document af geeft.

Gegevens die zeker al moeten overgemaakt worden zijn:


Datum en uur van het ongeval

Training of wedstrijd, indien wedstrijd, welke

Omstandigheden van het ongeval (wat is het gebeurd).

Is hij/zij student, arbeider, bediende?

Zijn /haar beroep:

Naam en adres van de werkgever:


Het formulier "Medisch getuigschrift" dient ingevuld te worden door de behandelende arts .

Indien nadien nog verdere behandelingen en/of KINE nodig zou zijn, dient dit onmiddellijk aangevraagd te worden.


Het formulier moet zo snel mogelijk terugbezorgd worden aan K.V.V. Aartrijke, afgeven aan de  secretaris of meegeven aan de trainer/afgevaardigde van uw ploeg of ploeg van uw zoon/dochter en dit samen met een sticker van de mutualiteit.OPGELET !!!!!!


Ten laatste 21 kalenderdagen na het ongeval dient dit formulier in het bezit te zijn van de KBVB.

Bezorg het formulier dus zo snel mogelijk op het secretariaat.

De KBVB zal documenten en attesten doorsturen naar het adres dat bij ons bekend is en waarmee je ook gekend bent bij de KBVB.

Hou er rekening mee dat de speler niet verzekerd is zo lang het dossier van een ongeval aangifte loopt, d.w.z. tot het “attest van genezing” bij KBVB is toegekomen en hij/zij dus niet kan spelen in een wedstrijd of mee kan doen op training!


Copyright © 2016 K.V.V. Aartrijke - Alle rechten voorbehouden