K.V.V. Aartrijke


Stamboeknummer KBVB 05471


Officiële website


Panathlonverklaring

Rechten van het kind


Inleiding


In het kader van het uitvoeringsbesluit Ethisch Verantwoord Sporten (EVS) zal De Voetbalfederatie Vlaanderen zich tot en met 2012 exclusief richten op "de rechten van het kind". We trachten de clubs te helpen met het zoeken naar vragen en oplossingen op antwoorden als:


"Wat verstaan we onder ‘de rechten van het kind'?"


"Hoe passen we deze toe in de club?"


"Hoe kunnen we de doelgroepen overtuigen van het belang van de rechten van het kind?"


Het EVS-project werd geïntegreerd in de Facultatieve Opdracht Jeugdsport: we zijn ervan overtuigd dat we zo de clubs nog een extra stimulans kunnen aanbieden.Panathlonverklaring 


Als belangrijkste instrument om de rechten van het kind te waarborgen, stelt de VFV de Panathlonverklaring voor. Deze verklaring is een verbintenis die gedragsregels vastlegt voor het nastreven van positieve en ethische waarden in de jeugdsport. Wij zijn ervan overtuigd dat het naleven van deze verklaring tot een ideale en krachtige leeromgeving voor het voetballende kind leidt. 


Download hier de Panathlonverklaring.Clubs die de Panathlonverklaring onderschrijven


Heel wat clubs lieten deze verklaring reeds door hun jeugdtrainers ondertekenen. Andere clubs publiceerden de verklaring op hun website. Als federatie verkiezen wij dat de voetbalclubs beide acties ondernemen. Jeugdtrainers die de verklaring ondertekenen, verbinden zich ertoe om deze waarden en normen toe te passen. Door het publiceren van de verklaring op uw website, sensibiliseert u bovendien alle bezoekers (bestuursleden, ouders, supporters, sponsors, spelers, ...)


Neem zeker even contact op met uw provinciale coördinator indien uw club achter de Panathlonverklaring staat en ook in deze lijst wenst opgenomen te worden.Speelgelegenheid 


De Voetbalfederatie Vlaanderen is van mening dat elk kind minimum de helft van de speelgelegenheid dient te krijgen. Niet alleen omdat een wedstrijdsituatie de krachtigste leeromgeving is, ook omdat elke jeugdvoetballer, los van niveau en geslacht, het verdient om wedstrijden te mogen spelen - op voorwaarde dat hij/zij op regelmatige basis komt trainen. Als de jeugdtrainer dit principe niet toepast, mogen we niet verwonderd zijn als het kind na verloop van tijd afhaakt. Hoewel dit speelgelegenheidsprincipe ook wel vervat zit in de Panathlonverklaring, moedigen wij de clubs sterk aan om dit in een reglement of convenant met de jeugdtrainers te gieten. Dit reglement publiceren op de website van de club zorgt bovendien voor een zekere sociale controle én is een aantrekkingsfactor voor (de ouders van) het kind dat zich bij een voetbalclub wenst aan te sluiten. Speelgelegenheid bieden doen we dus in de eerste plaats in het belang van het kind, maar evenzeer in het belang van de club (ledenbehoud en ledenwerving) .

Copyright © 2016 K.V.V. Aartrijke -

Alle rechten voorbehouden