K.V.V. Aartrijke

 

Stamboeknummer KBVB 05471

 

Officiële website

Gedragscode

Afspraken & stiptheid

 

Iedere speler zorgt ervoor, op alle afspraken voor training en wedstrijden, stipt op tijd te zijn.

Indien men niet aanwezig kan zijn op een wedstrijd of training verwittig men altijd de trainer en liefst een dag voordien.

 

Gedrag

 

We verwachten van iedereen een correcte houding ten opzichte van de medespelers, de trainers, de begeleiders, het bestuur, de tegenstanders, de scheidsrechters en het publiek. Bij het toekomen en het verlaten van de installaties groet je de trainers en de medewerkers van de club. Voetbal is een ploegsport waarbij we allemaal op elkaar aangewezen zijn. Allen maken we wel eens een foutje, missen is menselijk en dus moeten we daar begrip voor hebben.

De beslissingen van de scheidsrechter worden altijd gerespecteerd.

Kritiek op de scheidsrechter is ten strengste verboden. Enkel zelfkritiek kan tot betere resultaten leiden. Praten op het veld mag wel.

 

Kledij

 

Draag geen kettingen, oorringetjes of andere voorwerpen die voor jezelf of een ander gevaarlijk kunnen zijn .

Het dragen van beenbeschermers is verplicht zowel op training als op wedstrijden.

Verzorg je voetbalschoenen heel goed.

Wanneer het kouder wordt (vanaf 1 nov) is het dragen van een trainingsbroek aangeraden.

Het is verplicht om je officiële trainingspak te dragen bij iedere wedstrijd van je ploeg.

 

Coachen

 

De trainer is de baas, hij alleen beslist over de opstelling en de wissels.

De ouders geven nooit richtlijnen. Dit brengt enkel de spelers in verwarring.

Van de ouders wordt wel verwacht dat ze hun kind en de ploeg positief aanmoedigen.

Ouders moeten ook durven kritisch te zijn ten opzichte van hun eigen kind.

 

Kleedkamers

 

De kleedkamer is geen speelplaats of ontmoetingsruimte. In de kleedkamer moet men zich gedragen. Ook al zijn de trainers of de begeleiders niet in de kleedkamer aanwezig.

Help ook te zorgen voor de netheid van de kleedkamer en gooi blikjes, papiertjes, …. altijd in de vuilnisbak. De lege flesjes geef je terug af in de kantine. Na de training worden de kleedkamers niet betreden met vuile voetbalschoenen. Er zijn twee waterbakken voorzien om de schoenen proper te maken. Iedereen heeft ook respect voor het gerief van de anderen. Diefstal heeft een zeer ernstige sanctie tot gevolg. De trainer en/of de afgevaardigde houdt een laatste inspectie in de kleedkamer.

 

Douche

 

Na elke training en/of wedstrijd is het nemen van een douche verplicht.

Het dragen van teenslippers onder de douche is aan te raden.

 

 

Problemen

 

Heb je een probleem dan bespreek je dit eerst met je trainer, afgevaardigde of jeugdcoördinator.

 

Medische problemen

 

Verberg geen medische problemen (ziektes, blessures, . . .) je schaadt het clubbelang, maar erger nog op termijn je eigen gezondheid.

 

Studies

 

Verwaarloos je studies niet. Eerst studie, dan voetbal, maar beiden kunnen gecombineerd worden, dit vraagt echter om en juist planning! ! !

 

Activiteiten

 

Probeer zoveel mogelijk deel te nemen aan extra activiteiten (etentje, kerstfeestje,...) die door je club georganiseerd worden. Dit ten voordele van je club en ook in uw eigen belang. (geschenken, enz... )

 

Sancties

 

Overtredingen die niet door de beugel kunnen zullen gesanctioneerd worden door de trainer en/of afgevaardigde in samenspraak met de jeugdcoördinator en het jeugdbestuur.

 

Sponsors:

Opmerkingen/Suggesties

aangaande de

site

Copyright © 2016 K.V.V. Aartrijke - Alle rechten voorbehouden

Laatste update:

 

29/10/2017